An Australian Government Initiative [logo]
Australian Fungi - information about Australia's flora
ANBG logo


Introduction


only search current files on this Fungi website

Omphalotus nidiformis Clavaria zollingeri Gymnopilus junonius Gymnopilus norfolkensis Schizophyllum commune Dacryopinax spathularia Armillaria luteobubalina Coprinus comatus Anthurus archerii Omphalotus nidiformis Anthurus archerii Dacryopinax spathularia Cyathus novae-zealandiae Trametes versicolor Armillaria luteobubalina Coprinus comatus Geastrum sp.

^ top